Mezi stanicemi Vrábí a Náměstí je hodně dlouhý úsek. Zatímco v opačném směru je zřízena zastávku Pražská, ve směru z Prahy chybí. Navrhujeme zřídit zastávku u plotu Rezidence Melicharka, mezi ulicemi Fr. Melichara a Polní. Věříme, že se zastávku dá ještě vtělit do projektu rekonstrukce úseku Pražské ulice. Zřízením zastávky by došlo ke zvýšení komfortu dopravní obslužnosti pro obyvatele v oblasti ulic Výletní, Fr. Melichara, Tyršova Riegrova, Kralupská a okolních menších ulic.

Umístění návrhu: Pražská, mezi ulicemi Polní a Fr. Melichara

Předpokládané náklady: 100.000,- Kč

Autor návrhu: Karel Janda

Autobusová zastávka Pražská ve směru z Prahy