Místo pro ukládání bioodpadu v rohu Panské zahrady, kde to nikomu nevadí sníží množství produkovaného odpadu, nákladů na odvoz seče atp. a vyrobená hlína se dá použít např. pro vyplnění děr v Panské zahradě, který je v zatravněné ploše docela hodně.

V rohu Panské zahrady u bazénu postavit kompostéry, kam by se svážela biomasa ze seče zahrady (hromada tam už je dnes), kam by mohli i lidé z okolních domů nosit bioodpad, který vyprodukují doma.

Snížení nákladů na odvoz bioopadu po seči, snížení množství odpadu (o bioodpad z okolních domů), učení dětí ekologickému chování (školky sem chodí velmi často), hlína která se tak vytvoří se může použít zpátky pro potřeby Panské zahrady

Umístění návrhu: Panská zahrada

Předpokládané náklady: 16 000,- Kč

Autor návrhu: Tomáš Michna

Kompostér - ekologie v Panské zahradě