O PRima nápadu

PRima nápad je participativní rozpočet města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, umožňující občanům zapojit se do rozhodování o rozvoji svého města. Radnice pro letošní ročník vyčlenila 2 500 000 Kč z ročního rozpočtu. Obyvatelé  přijdou s návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Podané návrhy pak musí projít posouzením městem z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením bude v říjnu on-line hlasování o tom, které z návrhů má město zrealizovat. 

Harmonogram

Radnice uvolnÍ 2 500 000 Kč

leden 2021

KONZULTACE a PODÁVÁNÍ NÁPADŮ

do 31. května 2021

PROVĚŘENÍ REALIZOVATELNOSTI DEBATA S OBČANY

červen 2021

prezentACE NÁPADŮ VEŘEJNOSTI

září - říjen 2021

VEŘEJNÉ hlasování

4. -17. říjen 2021

ZAČÁTEK realizacE vybraných návrhů

od listopadu 2021

Dejte vědět o stránce sousedům

Nejnovější realizované návrhy