Přihlašovací formulář návrhu pro ročník 2018

Pokud si nejste s čímkoli jisti, prohlédněte si znovu pravidla, nebo ze zeptejte koordinátorky.

IDENTIFIKACE NAVRHOVATELE
Jméno a příjmení navrhovatele

Adresa bydliště navrhovatele na území MČ Praha 3

Adresa trvalého pobytu navrhovatele: (pokud se liší od adresy bydliště)

Kontaktní e-mail:

Kontaktní telefon:

NÁVRH
Název Vašeho návrhu
Stručně a jasně, název bude Váš návrh do budoucna reprezentovat, tak ať se libí 🙂

Popis:
Co nejpřesnější popis návrhu, aktivit, prvků, způsobu realizace apod.

Odůvodnění:
Co nejpřesnější odůvodnění návrhu, jakou situaci váš návrh řeší, čím bude přínosný.

Předpokládané náklady
Výše předpokládaných nákladů, a to vč. DPH a souvisejících nákladů. Navrhovatel by si měl udělat ke zjištění nákladů průzkum, například u dodavatelů služeb, požadovaných komponentů či u realizátorů podobných projektů. Související náklady jsou všechny náklady, bez kterých se realizace neobejde a které je nutné zohlednit.

Odhad počtu osob zasažených realizací návrhu
Odhadněte počet osob, které budou finální podobu návrhu užívat/pro něž by byla realizace návrhu přínosem

PŘÍLOHY
Anotační fotografie/obrázek
Prosíme sem nahrajte obrázek, který bude použit pro prezentaci Vašeho návrhu na webu. Příloha by měla mít maximálně 3 MB. Na obrázek musíte mít autorská práva!
Vybrat soubor
Další podklady pro ilustraci
Zde nám můžete nám nahrát další nákresy, skici či doprovodnou obrazovou dokumentaci. Pokud by nebylo možné z důvod velkosti celou dokumentaci nahrát, zašlete nám ji např. přes úschovnu. (možnost vložit soubor se zobrazí až po přiložení anotačního fota/obrázku výše)
Vybrat soubor
Zde můžete na mapě vyznačit (chytnutím červeného bodu na mapě), kterého místa na Praze 3 se Váš návrh týká

z. šířka

z. délka

Podpisový arch
Váš návrh by mělo podpořit alespoň 15 dalších obyvatel Prahy 3. Podpisový arch si můžete stáhnout na těchto stránkách na adrese http://www.participativni-rozpocet.cz/praha3/dokumenty/.
Vybrat soubor
Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů Úřadem Městské části Praha 3.

ano, souhlasím