Další podané návrhy

Níže vidíte návrhy, které občané podali v roce 2016. Některé neuspěly v hlasování. Jiné úřad musel vyřadit, protože nebyly z pozice úřadu městské části realizovatelné – u těch najdete i vysvětlení, proč byly vyřazeny.

 

Realizovatelné, ale neuspěly v hlasování

13. Herní patro v MŠ náměstí Jiřího z Lobkovic

Návrh počítá s vybudováním herního patra v zelené třídě. Děti patro využívají na hraní a celkově dotváří příjemnou atmosféru ve třídě. Patro bude pokryto herním kobercem a ve spodní části je vytvořen prostor pro uskladnění matrací, čímž se uvolní ve třídě další...

12. Oživlá zahrada

Návrh řeší úpravu spodní části zahrady u MŠ Jarov. Zahrada bude využita k environmentální výchově a bude přístupná i ostatním školám a školkám. Hlavním cílem je vybudování učebny, která bude obsahovat okrasnou zahradu, ovocnou, zeleninovou, květinovou a bylinkovou...

11. Rekonstrukce schodů před domy Pod Lipami 2550 a 2551

Návrh počítá s opravou starých a nevyhovujících schodů, jednalo by se o výměnu dlažby včetně obrubníků, nové zábradlí a vybudování nájezdů pro kočárky.   Navrhovatel: Ing. Lenka Plicová Lokalita: Pod Lipami č.p. 2550 a 2551 Rozpočet: 100.000 Kč...

10. Revitalizace školní zahrady ZŠ a MŠ Chmelnice

Revitalizace se týká stromů a keřů na zahradě, kde návrh také počítá s výsadbou 3 nových topolů. Původní, které jsou dominantou zahrady, bude třeba na základě vyjádření odborníků do 5 let pokácet. Dále návrh počítá s výměnou písku na 4 pískovištích. Revitalizace...

04. Revitalizace zeleně mezi domy Koněvova 123 – 127

Plochy veřejné zeleně jsou mezi domy Koněvova 123 – 127, zeleň je přestárlá, nepůsobí esteticky, neplní svůj účel. Je nutné odstranit přestárlé keře jalovce, udělat udržovací prořez stromů a revitalizaci trávníku a dosev nového, vysadit nové keře. Jedná se o pozemky...

02. Zrušení „cyklootočky“ v ulici Jeseniova

Smyslem návrhu je zrušení „cyklootočky“ se semaforem pro cyklisty ve východní části křižovatky ulic Jeseniova a Jana Želivského. Jednalo by se o zrušení zelených kuželů ohraničujících cyklostezku, demontáž dopravních značek a semaforu a odstranění vodorovného...

07. Bezpečné parkování jízdních kol

Jedná se o sestavy 4 boxů pro bezpečné parkování jízdních kol a kočárků s elektronickým řídícím systémem pro zajištění řízeného veřejného parkování. Ocelový box má rozměry cca 2,3 x 4,2 x 1,9 m, do každého boxu lze umístit 2 dospělá kola nebo jeden kočárek....

Nerealizovatelné návrhy

Některé návrhy úřad vyhodnotil jako nerealizovatelné – vysvětlení, proč tak bylo, najdete po rozkliknutí jednotlivých návrhů.

Bezpečná zóna před ZŠ Jiřího z Poděbrad – VYŘAZENO

Cílem návrhu je zřídit bezpečný koridor pro průchod žáků ZŠ do školy a ze školy a všech dalších chodců přes komunikaci přímo před budovou školy. Vozovka by byla v krátkém 15 m dlouhém úseku zabezpečena před vjezdem automobilů patníky a lavičkami a barevně odlišena...

číst více

Zvelebení okolí zájmového klubu seniorů

Prostranství před klubem seniorů v Hořanské ulici je velmi zanedbané a zchátralé. Je nutná úprava prostoru tak, aby byl klub přístupný lidem s omezenou schopností pohybu, včetně lidí na vozíku. Jednalo by se o opravu rampy, obnovení zábradlí, úpravu povrchu před...

číst více

Letní divadelní scéna Žižkovský amfiteátr

V amfiteátru by probíhala představení pro širokou veřejnost včetně tradičních akcí Prahy 3. Mohly by se tu konat divadelní představení, hudební akce (koncerty, recitály, malé festivaly a přehlídky), i speciální akce pro děti a mládež. Amfiteátr bude vybudován jako...

číst více