Vážení navrhovatelé a občané MČ Praha 3,

v rámci projektu participativního rozpočtu se nám v letošním roce sešlo celkem 17 návrhů občanů, které byly následně posuzovány příslušnými zaměstnanci úřadu MČ z hlediska souladu s pravidly a z hlediska realizovatelnosti návrhů.

Na základě posouzení souladu s pravidly a posouzení realizovatelnosti doručených návrhů byly návrhy rozděleny do několika skupin:

  • jedná se o návrhy, které byly v mezičase realizovány mimo projekt participativního rozpočtu;
  • návrhy, s jejichž realizací se počítá v rámci větší investiční akce Magistrátu hl. m. Prahy;
  • dále návrhy, které nenaplňují pravidla participativního rozpočtu (zejména se jedná o návrhy investic do majetku, jehož vlastníkem není MČ Praha 3);
  • a dále návrhy, které splňují pravidla a jsou realizovatelné.

Jako splňující pravidla a realizovatelné byly vyhodnoceny pouze dva návrhy. A to konkrétně návrh paní Šmídové Kvetoucí Ohrada, spočívající v úpravě zeleně vnitrobloku nedaleko křižovatky Ohrada a dále návrh paní Bednářové Rozšíření schodiště a přístupové cesty k ZŠ Chmelnice, kde se rovněž jedná o úpravu veřejně přístupné zeleně.

Vzhledem k tomu pozbývá smyslu hlasování o návrzích, jehož prostřednictvím měly být vybrány nejúspěšnější návrhy občanů a ty poté realizovány.

Rada městské části proto přijala úpravu pravidel participativního rozpočtu 2018 v tom smyslu, že původně zamýšlené hlasování neproběhne a městská část se rovnou pustí do realizace návrhů paní Šmídové a Bednářové.

Na detailnější vysvětlení, proč a z jakého důvodu není návrhy možné realizovat, nebo které návrhy realizovány budou, ale ne v rámci Participativního rozpočtu, se podívejte na těchto stránkách v sekci „Podané návrhy“.

Všem autorům návrhů velice děkujeme!

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!