kotel-nitranska.jpg
Název návrhu: Rekonstrukce plynového kotle ve skautské klubovně
Stručný popis návrhu:Stávající plynový kotel je starý 15 let a dosluhuje. Kromě špatné funkčnosti jsou hlavním problémem obavy z provozu nespolehlivého plynového zařízení v prostorech, kde se zdržuje větší množství dětí. Nákup moderního kotle tyto problémy vyřeší a navíc svojí vyšší účinností sníží jak náklady na vytápění, tak ekologickou zátěž okolí.
kotel-nitranska.jpg

Proč není návrh možné realizovat: Toto místo není veřejným prostorem, návrh nesplňuje podmínky Participativního rozpočtu. Navrhovatelce bylo doporučeno zažádat správce nemovitosti o výměnu vadného kotle.

error
error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!