Návrh.jpg
Název návrhu: Pěší napojení P3 (Jarova) na Malešice
Stručný popis návrhu:Praha 10 před lety investovala značné prostředky do revitalizace Malešického parku a loni i na vyasfaltování chodníku podél Malešické cca 500 m od tohoto parku až k mostu přes železnici. Napojení na další chodníky už na katastru Prahy 3 chybí a jediná možnost jak se na chodník dostat je po silnici a to je v tomto místě dost nebezpečné (vyšlapaná cesta podél Malešické).
Návrh.jpg

Proč není návrh možné realizovat: Napojení zmiňované v návrhu bude, počítá s ním TSK při rekonstrukci Malešické letos na podzim. Navrhovaný chodník pro pěší by zasahoval do izolační zeleně, kterou není možné narušit.

error
error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!