volný-pohyb-psů-na-praze-3-k-7-březnu-2018.png
Název návrhu: Bezpečný park pro děti bez volného pohybu psů
Stručný popis návrhu:Aktuální usnesení diskriminuje rodiče s dětmi a další občany, kteří psa nevlastní, ve prospěch majitelů psů, jejichž volný pohyb je povýšen nad ochranu zdraví obyvatel městské části, zejména malých dětí, které se volně pobíhajícím psům nemohou bránit.
volný-pohyb-psů-na-praze-3-k-7-březnu-2018.png

Proč není možné návrh realizovat: Návrh také nesplňuje pravidla Participativního rozpočtu – investice do majetku MČ. Volný pohyb psů ve veřejné zeleni je řešen obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 6/2001 Sb. HMP., o ochraně veřejné zeleně. Vyhláška se týká pouze pozemků vedených v katastru nemovitostí jako zeleň. Uvedenou vyhláškou je zakázán volný pohyb psů na plochách veřejné zeleně s tím, že vlastník pozemku může z tohoto zákazu stanovit výjimku. Pro zeleň na pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy se svěřenou správou nemovitosti městské části Praha 3 je tato výjimka aktuálně stanovena usnesením rady městské části č. 214 ze dne 19.04.2017

error
error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!