Máte nápady, jak vylepšit veřejná prostranství v Praze 3? Využijte opět možnost, jak je zrealizovat. Podílejte se na podobě naší městské části.

Radnice Prahy 3 zahájila již potřetí projekt participativního rozpočtování. Sběr nápadů začal v prosinci a bude pokračovat až do konce března. Lidé mohou přicházet s projekty na vylepšení svého okolí, které je ve vlastnictví městské části. Návrhy by se tedy měly týkat převážně veřejné zeleně, parků, mobiliáře v ulicích a podobně. „Po zkušenostech z předchozích dvou ročníků jsme se rozhodli navýšit maximální částku pro jeden projekt, a to na půl milionu korun, abychom dali šanci i nákladnějším projektům,“ říká místostarosta Jan Materna, který má participaci ve své gesci. Celkem jsou letos na participativní projekty v městské kase opět vyčleněny dva miliony korun. Z participativního rozpočtu byla letos naopak vyjmuta možnost umísťovat projekty do škol, školek a dalších příspěvkových organizací městské části, neboť ty mají své rozpočty na realizaci vlastních projektů.

O tom, kde vlastní Praha 3 své pozemky, na kterých lze nápady realizovat, se lze přehledně zorientovat na této stránce tohoto webu. Naleznete zde opět pravidla a všechny potřebné informace k podání návrhů. Ty můžete vyplnit a poslat on-line nebo si je můžete stáhnout, vyplnit a poslat nám je e-mailem. Pokud by to nestačilo, je jim k dispozici zkušená koordinátorka Kristýna Adamíčková na tel. 222 116 221, se kterou lze jednotlivé nápady také konzultovat. Po uplynutí lhůty pro podání návrhů dojde k diskuzi s veřejností a o projektech, které se budou následně realizovat z rozpočtu městské části, rozhodne veřejnost hlasováním.

Participativní rozpočet má za sebou úspěšné dva ročníky. V loňském roce rozhodovalo 1182 hlasujících lidí o devíti projektech, u nichž jich nakonec sedm získalo podporu, a radnice přistoupila k jejich realizaci. Díky participativnímu rozpočtu tak vznikly pouliční záhonky, dovybavilo se hřiště na Parukářce mobilními toaletami a v řešení je osazení pítkem, upravil se veřejný prostor před ZŠ Jeseniova, došlo k rekonstrukci umývárny v chráněné keramické dílně atd. Úpravy u dětského hřiště horní Stromka jsou plánovány na jaro společně s projektem, který připravuje Praha 3.

error
error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!