Prostranství před klubem seniorů v Hořanské ulici je velmi zanedbané a zchátralé. Je nutná úprava prostoru tak, aby byl klub přístupný lidem s omezenou schopností pohybu, včetně lidí na vozíku. Jednalo by se o opravu rampy, obnovení zábradlí, úpravu povrchu před vchodem.

Zvelebení okolí Klubu seniorů  Hořanská

Navrhovatel: Mgr. Jaroslav Měrka

Lokalita: Zájmový klub seniorů, ul.Hořanská

Rozpočet: 300.000 Kč

Důvod vyřazení: Jedná se o pozemek ve spoluvlastnictví soukromých osob.

error
error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!