Plochy veřejné zeleně jsou mezi domy Koněvova 123 – 127, zeleň je přestárlá, nepůsobí esteticky, neplní svůj účel. Je nutné odstranit přestárlé keře jalovce, udělat udržovací prořez stromů a revitalizaci trávníku a dosev nového, vysadit nové keře. Jedná se o pozemky parc. č. 2183/49 a 2183/113, k.ú. Žižkov. Na horní konec schodiště na pozemku č.2183/49 je nutno doplnit lampu veřejného osvětlení.

Zeleň_2

Navrhovatel: Ing. Bohuslav Nigrin

Lokalita: Koněvova 123 – 127

Rozpočet: 181.000 Kč

error
error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!