Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své městské části. Úvodní informativní setkání se uskuteční ve čtvrtek 25. 2. 2016 od 18.00 ve velké zasedací síni radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo náměstí 9, Praha 3, 1. patro, č. dveří 126

Na úvodním setkání budou občané seznámeni s pravidly Participativního rozpočtu.

error
error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!