Co je Dobrý nápad pro Dvojku?

Chcete se podílet na tom, co se v Praze 2 děje? Městská část se rozhodla vám umožnit zapojit se do rozvoje prostředí, v němž žijete, a odstartovala pilotní program participativního rozpočtu pod názvem Dobrý nápad pro Dvojku. Ve zkratce ho lze popsat tak, že občané podávají vlastní návrhy toho, co by se za peníze z participativního rozpočtu mělo v Praze 2 realizovat. Městská část předpokládá, že na participativní rozpočet vyčlení až 5 milionů korun, které budou rozděleny mezi jednotlivé návrhy. Každý návrh projde kontrolou realizovatelnosti a o jejím výsledku budete informováni.

O tom, které projekty se zrealizují, rozhodnou vaše hlasy. Hlasovat mohou pouze Pražané bydlící na území Prahy 2. Hlasování je možné pouze ve webové aplikaci, případně osobně ve spolupráci s Informační kanceláří MČ Praha 2 v budově úřadu na náměstí Míru 20, Praha 2. Hlasování bude považováno za platné, pokud se ho zúčastní alespoň 1000 hlasujících.
Participativní rozpočet je další krok k vašemu širšímu zapojení do rozvoje městské části. Přispívá také k sousedskému dialogu mezi vámi a radnicí. 

Web města je stránka programu participativního rozpočtu. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu a obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. 

Jaké nápady můžete zaslat?

Oblasti návrhů nejsou nijak omezeny; vaše nápady se mohou týkat čehokoliv od rekonstrukce hřiště či doplnění herních prvků, mobiliáře nebo památníku, až například po drobnější stavbu, která vyhoví stanoveným kritériím.

Váš návrh musí splnit jen několik základních podmínek.

  • Jedním z hlavních kritérií je realizace návrhu na území městské části Praha 2 a v případě úprav veřejných prostor musí být realizovány na pozemcích, jež jsou svěřeny do správy MČ nebo je MČ vlastní.
  • Náklady na realizaci jednoho návrhu musí být v minimální výši 20 000 Kč vč. DPH a maximální ve výši 1 500 000 Kč vč. DPH. Celková částka musí zahrnovat jak náklady související s projektovou přípravou, tak náklady na vlastní realizaci návrhu
  • Při tvorbě návrhu věnujte pozornost dodržení pravidel pro jeho podání a tomu, abyste úřadu poskytli co nejvíce informací k posouzení jeho proveditelnosti.

Harmonogram 2021

Městská část uvolní část rozpočtu

červenec 2021

Lidé přijdou s návrhy a v termínu je podají

srpen - říjen 2021

Realizovatelnost návrhů prověří úředníci

říjen - listopad 2021

Uskuteční se veřejné setkání nad návrhy

listopad 2021

O návrzích proběhne hlasování

leden 2022

Městská část zajistí realizaci vybraných návrhů

duben 2022 a dál

Participativní rozpočet v kostce

Participativní rozpočtování není ve světě žádná novinka. Používá se dnes v tisících obcí, měst, krajů, států i menších komunit po celém světě. V roce 1989 ho poprvé začali využívat v Brazílii ve městě Porto Alegre jako nástroj pro efektivní určení hlavních priorit pro rozpočet Tento postup pro rozhodování se následně ujal jak v jižní Americe, tak ve zbytku světa. Podporují ho významné instituce jako Spojené národy nebo Světová banka jako efektivní nástroj participace. 

Participativní rozpočtování se rozšířilo i do Evropy. Využívají ho od západu na východ. Tradičně silný je ve Španělsku a Portugalsku, ale využívají ho také města v dalších evropských zemích.  Naši polští sousedé jej dokonce zavádí legislativně. U nás se tento nástroj občanské participace stává více a více populární. Mapa participativního rozpočtování ukazuje neustále se zvětšujícího počtu zapojených měst v České republice.  

Cílem participativního rozpočtu není jen přerozdělit určité množství peněz, nejde tedy o nově pojmenovaný grantový systém. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet, ale naučit radnice způsobu, jak občanům naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové mezisousedské vztahy i příjemná konstruktivní atmosféra v obci.