Městský holubník pro Dvojku

Projekt Obecní holubník nabízí etické řešení regulace holubí populace ve městě. Myslíme si, že naše civilizace již dospěla tak daleko, že i holubi mohou žít s námi a nemusíme je trávit, střílet nebo dávat do plynu. Nabízíme komplexní řešení udržitelné regulace holubů, založené na třech pilířích: 1. Znalosti holubů jako živočišného druhu a dynamice holubí populace. 2. Historické souvislosti soužití holubů a lidí. 3. Komunikaci s veřejností a osvětě.
Nerealizovatelné
2021
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Chceme nastavit regulaci holubí populace tak, aby se stav holubů snížil, a udržet ji v určité rovnováze. Model městských holubník je už v zahraničí velmi rozšířený, nejvíce však v Německu. Nejlépe je popsaný model z města Augsburg. Tam se zabývají etickým řešením holubí populace už od roku 1995 a do roku 2017 postavili 12 holubníků různých typů a na různých místech: na střechách parkovišť, v půdních prostorách administrativních budov, parcích a ve dvou případech na plochých střechách.

Základní principy fungování metody řízených holubníků:
1. Holubi se stahují do holubníku, kde tráví většinu svého času. Tím se eliminuje problém se znečišťováním veřejného prostranství. Nahromaděný trus je v holubníku pravidelně odklízen.
2. Regulace holubí populace probíhá na základě odběru vajec.
3. Péči o holubník převezme spolek Obecní holubník. Práci v holubníku nabídneme formou placené brigády.
4. Komunikace s veřejností. Tato metoda vyžaduje informované a spolupracující obyvatele.
5. Osvěta veřejnosti ohledně zdravotních rizik.
6. Vytvoření kontrolovaných krmných stanovišť a striktní zákaz krmení holubů na jiných místech.
7. Správně zvolené umístění holubníku. Je třeba vycházet z daných podmínek a chování holubů.
8. Monitoring holubů. Nezbytně nutný k vyhodnocení projektu. Monitoring zdokumentovaných míst bude třeba i po instalaci holubníku.

Ve srovnání s odchytem, který operuje s cyklickým narůstáním a klesáním početních stavů holubů, by kontrolované holubníky pomohly udržet populaci obce na nízkých číslech stále. Odchyty jsou zároveň velmi problematické z hlediska utrpení zvířat. Z důvodu udržení nízkých cen nemohou deratizační firmy kontrolovat klece tak jak, jim přikazuje zákon, a chycení ptáci jsou vystavováni nepřízni počasí, nedostatku vody a potravy a útokům dravců.
Celkově přes větší náročnost jsou městské holubníky efektivnější a podporují udržitelný přístup k životu, ke svému okolí a k přírodě.

Holuby se nám nepodaří vyhubit ani vyhnat, můžeme se s nimi ale naučit žít.

Odhadované náklady

1420000 Kč

Umístění

Holubník bychom postavili v některém z městských parků, přesné umístění by bylo předmětem následných jednání. Důležité je, aby v tom místě už holubi byli. Výrazně to pomůže při osidlování holubníku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy