Libušina zóna (k)lidu

Chceme přeměnit tranzitní Libušinu ulici na klidovou a současně zkulturnit přilehlou zeleň mezi ulicemi Vnislavova a Libušina – koncipovat ji jako zelenou bariéru oddělující obytnou část dolní části Vyšehradu od ruchu kolem železničního mostu.
Nerealizovatelné
2021
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Myšlenkou projektu je přeměnit tranzitní Libušinu ulici na klidovou a současně zkulturnit přilehlou zeleň mezi ulicemi Vnislavova a Libušina. Pro obyvatele Vratislavovy ulice (zejména pro ty, kteří bydlí v její dolní části) je zatěžující enormní doprava zejména v ranní a odpolední špičce, kdy se ulicí Libušinou valí tuny prachu a výfukových zplodin. Uvítali bychom, kdyby doprava mohla být odkloněna ulicemi Vnislavova a/nebo Svobodova, přičemž ulice Libušina by se stala slepou s příjezdem z Vratislavovy ulice (od železničního mostu). Přilehlou plochu zeleně by bylo vhodné koncipovat jako zelenou bariéru oddělující obytnou část dolní části Vyšehradu od ruchu kolem železničního mostu. Z dlouhodobého pozorování místa víme, že čas od času dochází k (zoufalým) pokusům zeleň mezi Vnislavovou a Libušinou vylepšit např. sadbou nových stromů, ale místo není řešeno koncepčně, takže snahy vycházejí stále na prázdno (místo neplní žádnou funkci, zůstává bez povšimnutí, nevzbuzuje pozitivní emoce – snad kromě zlatého deště, na jehož květy každý rok čekáme). Místo lemují dva chodníky, přičemž po tom z Libušiny ulice nikdo nechodí, stejně tak není vytěžovaný jeden z přechodů pro chodce na křižovatce Vratislavova/Vnislavova, protože chodci si vybrali jinou přirozenou trasu. Zápach z kanalizačních šachet rovněž místu nepřidává…I s těmito „mrtvými zónami“ by bylo nosné v rámci projektu pracovat. Ambicióznější variantou návrhu je propojit výše uvedené s historickými souvislostmi místa – např. zohlednit to, že zde stával kostel, postavit Libuši sochu… pojmout místo jako důstojnou „vstupní bránu“ na Vyšehrad.
Jako doplňují podnět (nad rámec tohoto projektu) ke zklidnění místa bychom uvítali pomoc ze strany městské části k problému hluku z vlakové dopravy (v noci jezdí nákladní vlaky, které zcela jistě překračují hlukové limity).

Odhadované náklady

1500000 Kč

Umístění

Libušina ulice

Nerealizovatelné

Návrh nesplňuje pravidla Participativního rozpočtu. Dotčené pozemky nejsou ve správě MČ Praha 2 a ani je MČ Praha 2 nevlastní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy

Městský holubník pro Dvojku

Projekt Obecní holubník nabízí etické řešení regulace holubí populace ve městě. Myslíme si, že naše civilizace již dospěla tak daleko, že i holubi mohou žít s námi a nemusíme je trávit, střílet nebo dávat do plynu.
Nabízíme komplexní řešení udržitelné regulace holubů, založené na třech pilířích:
1. Znalosti holubů jako živočišného druhu a dynamice holubí populace.
2. Historické souvislosti soužití holubů a lidí.
3. Komunikaci s veřejností a osvětě.

Více »