Podat návrh - Spolu za lepší 11

Podat návrh

Čekejte na schválení
Propagujte svůj návrh

Podmínky

Kdo může návrh podat?

Navrhovatelem může být občan České republiky nebo osoba s trvalým pobytem na území ČR starší 15 let.

Navrhovatel musí zajistit podporu svého návrhu od dvou garantů. Garantem návrhu musí být obyvatel Prahy 11 starší 18 let.

Návrhy projektů je možné podat prostřednictvím online formuláře níže, nebo doručit na podatelnu v ulici Ocelíkova 672/1. Další možností je zaslat vyplněný formulář elektronicky na e-mailovou adresu koordinátorky projektu Spolu za lepší 11, paní Alžběty Plocové plocovaa@praha11.cz. Formuláře jsou k dispozici v informační kanceláři úřadu městské části Praha 11 na adrese Ocelíkova 672/1, Vidimova 1324, 1325 a Šustova 1930 nebo v záložce Dokumenty.

Jaká je role občana navrhovatele?

Navrhovatelé jsou klíčovými aktéry procesu. Je žádoucí, aby aktivně spolupracovali s úřadem i s veřejností. V rámci veřejných projednání budou navrhovatelé sami účastníkům představovat své náměty a návrhy řešení. Úřad plní pouze roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých návrhů, organizátora veřejných projednání a realizátora investic.

Čeho se může návrh týkat?

Návrh musí mít investiční povahu a týkat se může např. umístění laviček, vybudování hřiště na pétanque, revitalizace hřiště, atp. Inspirací Vám můžou být návrhy z předchozích ročníků projektu. U těchto návrhů, které nepostoupily do hlasování je uveden důvod, který se pro Vás může stát určitým vodítkem.

Dále Váš návrh musí splnit jen několik základních podmínek. Viz pravidla.

Jedním z hlavních kritérií je realizace návrhu na území městské části Praha 11, v případě úprav veřejných prostor, musí být realizovány na pozemcích, majetku v kompetenci MČ Praha 11, tj. městská část Praha 11 má pozemek ve svěřené správě.

Návrh, který se týká pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy, podléhá souhlasu Magistrátu hlavního města Prahy. Vyjádření souhlasu je nutné získat ve fázi analýzy, tedy nejpozději do 31. 1. 2021. V případě, že souhlas nebude vyjádřen do tohoto data, návrh nebude zařazen do hlasování.

Majetkové vztahy je možné ověřit v Mapové aplikaci. Zde je k dispozici mapa, kde jsou vyznačené majetkoprávní vztahy .

Při tvorbě návrhu věnujte pozornost dodržení Pravidel pro jeho podání a tomu, abyste úřadu poskytli co nejvíce informací k posouzení jeho proveditelnosti.

Představte svůj návrh ostatním!

Mluvte o svých nápadech s lidmi ze svého okolí – se sousedy, kamarády, známými, na ulici i na internetu.

O realizaci projektů budou ve veřejném hlasování rozhodovat sami obyvatelé MČ Praha 11, proto je potřeba mezi nimi pro svůj nápad najít dostatečnou podporu. Vaše návrhy zveřejníme na webu, facebookovém profilu projektu a dostanou prostor v diskuzi, ale to pro jejich úspěch nemusí stačit.

Využijte všechny možné způsoby, jak dát ostatním obyvatelům, přátelům a sousedům vědět, proč by měli hlasovat právě pro váš nápad – mluvte o něm, přesvědčujte, využijte sociální média i sousedské vztahy.

Návrh musí být možné zrealizovat během 12, resp. 18 měsíců.

Lhůta pro podání návrhů končí 11. 11. 2020.

Podat návrh

Vyberte si jeden ze tří způsobů podání.

Podání online

nejpohodlnější a nejrychlejší způsob podání

Podání e-mailem

na e-mailovou adresu plocovaa@praha11.cz

Podání na Úřadu MČ Praha 11

podávejte na podatelně Úřadu městské části Praha 11, Ocelíkova 672/1, Praha 11