Návrh č. 43 Plíce kolem dálnice – Stromy jako čističky ovzduší kolem dálnice D1

Realizované
2018
Sdílet:

Autor: Jan Zbořil

  • OŽP prověřil plochy zeleně v okolí dálnice D1 a vytipoval pozemky vhodné pro eventuální výsadbu stromů. Navrhovaná výsadba na pozemcích ve svěřené správě MČ Praha 11 (celkem 15 ks dřevin) byla konzultována s OÚR ÚMČ Praha 11, který odsouhlasil pouze dosadbu 5 ks stromů na valu u D1 za ul. Zakouřilova (parc. č. 397/13, k. ú. Chodov). Výsadbu stromů provede ve vhodném agrotechnickém termínu JMM a.s. na základě připravené objednávky. S výsadbou stromů na zbývajících vytipovaných pozemcích ve správě MČ Praha 11 OÚR nesouhlasil, a to z důvodu plánovaných záměrů na těchto pozemcích.
  • OŽP se při hledání vhodných ploch pro výsadbu dále zaměřil také na pozemky ve vlastnictví hlavního města Prahy na opačné straně dálnice D1. OŽP připravil návrh možné výsadby na těchto plochách a na Odbor hospodaření s majetkem MHMP (HOM MHMP) byla v této věci odeslána žádost o souhlas s výsadbou celkem 20 ks stromů na pozemcích parc. č. 2035/2, 2035/4, 2035/7, 2101/128 a 397/727, k. ú. Chodov.
  • Magistrát hl. m. Prahy udělil souhlas s výsadbou stromů.
  • Výsadbový materiál je nyní již na skladě, předpokládaný termín realizace je duben 2019.
  • Realizace dokončena v 4/2019.

 

Odhadované náklady

Umístění

Realizovatelné

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *