Návrh č. 24 Revitalizace prostranství před ZŠ K Milíčovu

Cílem projektu je revitalizace prostranství před budovou ZŠ K Milíčovu. Opraveny by měly být zašlé lavičky, propadlá dlažba a omšelá zeď vstupního schodiště do SŠ. Před budovou školy by měly být nově umístěny stojany na kola a odpadkové koše. Revitalizace by se dočkal poničený trávník a další zeleň. K celkové modernizaci místa by přispěla nová dlažba před vstupem do ZŠ. Velkou šedou betonovou plochu před školou by pak oživily barevné hry na chodník pro děti.
Nerealizovatelné
2020
Autor: PhDr. Hana Geissler
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Současný stav prostranství před budovou milíčovské školy definuje velká šedá betonová plocha před vstupem do ZŠ, rozpadající se dlažba a propadající se lavičky v místě mezi dvěma vchody do budovy, oprýskané schodiště se zídkou před vstupem do SŠ, poničený trávník a poletující odpadky, protože před školou není žádný odpadkový koš. Ač se díky rovinaté spádové oblasti nabízí možnost jízdy do školy na kole, chybí zde stojany na kola. Nedávno namontované nízké stojany na koloběžky jsou pro kola nepoužitelné.
Navrhované prvky revitalizace:
– Oprava dlažby a laviček mezi dvěma vchody do budovy školy (vyrovnání podstavců, výměna dřevěných sedáků, nátěr aj.)
– Umístění odpadkových košů v prostranství před oběma vchody do budovy
– Umístění pevných stojanů na kola nalevo od vstupu do ZŠ a z boku budovy ZŠ
– Oprava a nátěr schodiště a boční zídky před vstupem do SŠ
– Oprava popraskaného chodníku z boku vchodu do ZŠ
– Vydláždění části prostoru před vstupem do ZŠ a dvou pruhů k propojení pásu laviček a hlavního chodníku (dle přiložených skic)
– Revitalizace zeleně – dosazení 4 stromů před zábradlí s živým plotem, příp. místo něj, nahrazení vzrostlých keřů stromem, nahrazení části trávníku květinovým záhonem s trvalkami, letničkami, okrasnými trávami a příp. popínavými rostlinami
– Oživení asfaltové plochy před vstupem do ZŠ cca 10 hrami/tematickými prvky na chodník (http://hrynachodnik.cz/), které budou natřeny na chodník stálými barvami. Konkrétní hry vyberou v hlasování žáci školy.
Podrobně je koncept návrhu zpracován ve výkresu a skicách architekta.

Prostranství před budovou milíčovské školy je velmi živé místo, ZŠ K Milíčovu patří k největším základním školám na Praze 11. Lokalitou denně projdou tisíce lidí – krom žáků ZŠ, také žáci a studenti přilehlých MŠ, SŠ a nedaleké ZUŠ, rodiče dětí a pracovníci vzdělávacích institucí. Odpoledne se na prostranství zdržují děti a rodiče navštěvující ZUŠ či kroužky a volnočasové aktivity v areálu školy. Plácek před školou je místem pro hru dětí ze sousedství. Místem prochází také lidé směřující na procházku do Milíčovského lesa či do nedalekého domova pro seniory. Všichni návštěvníci ocení, když prostor bude dobře vycházet vstříc jejich potřebám (bude si kam sednout, vyhodit odpadky, zaparkovat kolo) a svým přívětivým uspořádáním a estetickým dojmem bude lákat k odpočinku či ke hře. Nové kolostavy podpoří dojíždění dětí do školy na kole.
S návrhem revitalizace souhlasí a podporují jej ředitelka ZŠ s RVJ K Milíčovu Mgr. Alena Červená, ředitelka Střední školy – Podnikatelské akademie, s.r.o., Mgr. Kateřina Horáková, Ph.D., a Spolek rodičů Milíčov, což dokládají svými podpisy na přiložených dokumentech.

ortofotomapa_řešené území

Skica-vstup-SŠ

Skica-vstup-ZŠ

Koncept_náhled

 

Odhadované náklady

1333000 Kč

Umístění

Prostranství před budovou Základní školy s RVJ K Milíčovu v ulici K Milíčovu čp. 674, a to prostor mezi vchody do ZŠ K Milíčovu a SŠ Podnikatelská akademie a chodník vedoucí k postrannímu vchodu do ZŠ. Viz přesné přiložené zakreslení do ortofotomapy.

Nerealizovatelné

Návrh je svým rozsahem nad finanční možnosti participativního rozpočtu. Za Odbor Dopravy není možné využít chodníky pro umístění barevných her pro děti. Neobdrželi jsme od autora předchozích úprav souhlas se zásahem do jeho návrhu do konce fáze analýzy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *