Návrh č. 9 Rekonstrukce dětského hřiště poblíž ulice Machkova

Autor: Vladimír Kašparovský  Proběhla příprava poptávkového listu s přípravou půdorysného zakreslení prvku s žádostí o možné doplnění předmětného hřiště herní či lezeckou sestavou a houpačkami. Konzultace a příprava zadání s pí Houžvičkovou (nezávislá certifikovaná...

Návrh č. 8 Obnovení a úprava části pozemku v okolí ulice Kosmická

Autor: Blanka Hrabánková  Místo návrhu se nachází na pozemku poblíž ulice Kosmická, kat. území Háje, číslo parcely 1209/42 a 1209/17. Na pozemku č. parc. 1209/42 se nachází schodiště ve vlastnictví hl. města Prahy. Schodiště se nachází ve špatném technickém stavu, což...