Návrh č. 9 Rekonstrukce dětského hřiště poblíž ulice Machkova

Autor: Vladimír Kašparovský  Proběhla příprava poptávkového listu s přípravou půdorysného zakreslení prvku s žádostí o možné doplnění předmětného hřiště herní či lezeckou sestavou a houpačkami. Konzultace a příprava zadání s pí Houžvičkovou (nezávislá certifikovaná...

Návrh č. 8 Obnovení a úprava části pozemku v okolí ulice Kosmická

Autor: Blanka Hrabánková  První část návrhu se nachází na pochozí zóně Háje a týká se opravy a osázení betonových truhlíků novými keři a rostlinami. Druhá část návrhu se nachází na pozemku 1209/42 v k. ú. Háje a zahrnuje odstranění nefunkčního stavebního výtahu,...