(Ne)Realizovatelnost návrhu - jaký návrh vlastně podat? - Spolu za lepší 11

(Ne)Realizovatelnost návrhu – jaký návrh vlastně podat?

2. 10. 2020

Dne 10. 9. bylo zahájeno podávání návrhů do 3. ročníku participativního rozpočtu Prahy 11 Spolu za lepší 11. Od té doby již přišla spousta dotazů, podnětů, dorazily i první návrhy. Po obdržení vašeho návrhu je návrh podroben kontrole formální správnosti. Pokud je vše v pořádku, návrh označíme pořadovým číslem a vyrozumíme autora, že návrh byl předán k posouzení realizovatelnosti.

Realizovatelnost posuzuje pracovní skupina, kterou tvoří zástupci jednotlivých odborů a oddělení úřadu. Tito zástupci zhodnotí návrh, zda je možné jej za jejich gesci realizovat. Pakliže se vyjádří kladně, skvělé, návrh je zařazen do hlasování. Pokud se najdou skutečnosti, pro které je návrh neproveditelný, je možné učinit úpravu návrhu tak, aby se návrh dal zrealizovat. A které okolnosti mohou vést k tomu, že návrh bude označený jako nerealizovatelný? Umístění návrhu je na soukromém pozemku nebo na místě, kde Úřad městské části nebo Magistrát hl. m. Prahy má plánovaný záměr, realizace návrhu přesahuje finanční limity participativního rozpočtu, nebo danou oblast spravuje Magistrát hl. m. Prahy, resp. správcovské společnosti, a jiné.

Velkým tématem je doprava. V minulých ročnících jsme zaznamenali hned několik návrhů, které se týkaly umístění veřejného osvětlení, přechodu pro chodce, vybudování chodníku, umístění semaforu. Tato agenda patří do gesce Magistrátu hl. m. Prahy. Z tohoto důvodu nemůžeme tento návrh zařadit do hlasování, protože nejsme ti, kteří by tento návrh realizovali. V těchto případech však předáváme podnět Odboru pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy.

Ať je návrh posouzen jako realizovatelný, nebo ne, nezapadá do šuplíku. Každý návrh je podnětem pro činnost odboru, který se danou oblastí zabývá. Není tedy zbytečného návrhu.

V případě jakýkoliv dotazů nebo podnětů jsem vám k dispozici.

 

Alžběta Plocová
Koordinátorka Spolu za lepší 11

Sdílejte článek s ostatními!
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *