Dne 21. 1. 2020 se konalo neformální setkání autorů vítězných návrhů 1. a 2. ročníku participativního rozpočtu Spolu za lepší 11. Panovala tvůrčí atmosféra, zaznělo množství nápadů, návrhů, připomínek, podnětů…zkrátka, obdrželi jsme velkou dávku informací a energie do další práce 😊 Současně jsme také poděkovali autorům vítězných návrhů uplynulého 2. ročníku za jejich skvělé návrhy🌷 Setkání bylo velice inspirativní, bylo zajímavé naslouchat lidem, kteří procesem úspěšně prošli. Vám všem patří veliký DÍK 😊