Autor: Jana Rajtmajerová

Plocha s celoročním využitím. V teplém období pro hokejbal, florbal, in-line hokej, nohejbal, volejbal, basket, tenis, aj. V zimním období dle počasí, hokej, ledová plocha pro rekreační bruslení.

Návrh je v řešeném území lokality č. 12) Brandlova, Chalupkova dle Pasportu území vhodných k revitalizaci. Odbor územního rozvoje  zde připravuje zadání komplexního využití lokality, které plánuje projednat s veřejností.

Návrh tedy není v souladu s plánovaným záměrem MČ Praha 11.

Návrh č. 1 Celoroční multifunkční hřiště pro všechny