Autor: Jan Turyna

Autor navrhuje zavedení jednosměrného provozu v ulici Brechtova v prostoru mezi ulicemi Hekrova a Matúškova. Bude se jednat o dvě jednosměrné komunikace, které zprůjezdní Brechtovu ulic. K tomu by mělo být využito přilehlé parkoviště jako možnost ulehčit provozu a vyrobit jednosměrnou komunikaci, která nesníží počet parkovacích míst a současně omezí možná úskalí při vyhýbání se automobilů.

Úpravu provozu na místní komunikaci řeší Magistrát hlavního města Prahy, oddělení dopravy a silničního správního úřadu městské části Praha 11 má pouze informační pravomoc.

Návrh bude předán na odbor správy pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy.

 

Návrh č. 5 Brechtova jednosměrná