Autor navrhuje zavedení jednosměrného provozu v ulici Brechtova v prostoru mezi ulicemi Hekrova a Matúškova. Bude se jednat o dvě jednosměrné komunikace, které zprůjezdní Brechtovu ulic. K tomu by mělo být využito přilehlé parkoviště jako možnost ulehčit provozu a vyrobit jednosměrnou komunikaci, která nesníží počet parkovacích míst a současně omezí možná úskalí při vyhýbání se automobilů.

Návrh č. 5 Brechtova jednosměrná