Autor: Martina Píšková

Vybudování vodní atrakce – fontány pro letní osvěžení občanů v místech, kde je nyní přístřešek a
nefunkční kohoutek s vodou.

Centrální park čeká další etapa revitalizace, kterou provádí  Magistrát hl. m. Prahy. V této etapě se s vodními prvky počítá.

Vybudování a údržba vodního prvku je nad finanční možnosti participativního rozpočtu.

Návrh č. 6 Centrální park - vodní atrakce nejen pro děti

error0