Z původního víceúčelového hřiště vytvořit hřiště na „Piklebal“. Hřiště se dá využít i na velmi populární badminton, na který by hřiště šlo také využívat. Hřiště je možné využívat i na jiné sporty a využití řeší fakt, že i přes nakreslené čáry, zde nemusí být umístěna jiná pevná
překážka.

Návrh č. 7 Hřiště na pickelball