Autor: Ondřej Šnajdr

Velké dopravní hřiště pro veřejnost i výuku škol, školek případně dětských organizací na jižním městě
chybí. Návrh představuje hřiště s asfaltovým povrchem komunikací a chodníků, štěrkovým či mlatovým
povrchem v odpočinkové zóně a zbývajícími plochami zatravněnými. Dopravní značení zahrnuje také
světelnou křižovatku a železniční přejezd. Hřiště je situováno poblíž školy, kde by výhledově mohlo
vzniknout další zázemí.

Finanční náročnost návrhu přesahuje možnosti participativního rozpočtu.

Návrh č. 2 Minigolf

error0