Autor: Ondřej Šnajdr

Rekonstrukce hojně využívaného chodníčku. Chodník je ve špatném technickém stavu: za deště u něj
vznikají velké louže, dlaždice se kývají, sklon k ulici Mírového hnutí je relativně velký bez zabezpečení u
hrany vozovky.

Vlastníkem pozemku parc. č. 1161/30 v k. ú. Háje, na kterém se chodník nachází, je hlavní město Praha. Správcem této místní komunikace je TSK hl. m. Prahy, a. s. Úřad MČ Praha 11 má pouze informační pravomoc. Návrh tedy poslouží jako podnět TSK hl. m. Prahy k opravě komunikace.

Návrh č. 9 Úprava chodníku k hostivařskému lesoparku

error0