Rekonstrukce hojně využívaného chodníčku. Chodník je ve špatném technickém stavu: za deště u něj
vznikají velké louže, dlaždice se kývají, sklon k ulici Mírového hnutí je relativně velký bez zabezpečení u
hrany vozovky.

Návrh č. 9 Úprava chodníku k hostivařskému lesoparku