Mezi ulicemi Jarníkova a Klírova je Rákosníčkovo hřiště. Vedle něj je kruhovitá pergola. Když se jde
průchodem z Jarníkovy ulice přes pergolu ke Klírově ulici, je tam pouze vyšlapaná pěšinka, která je
často rozbahněná. Pěšina je dlouhá 10 metrů. Tato pěšina by se mohla vydláždit. Náklady by vzhledem
k její délce byly malé a posloužilo by to mnoha lidem.

Návrh č. 10 Chodníček Jarníkova - Klírova