Autor: Václav Birhanzl

Odstranění zbytků pískoviště, úprava plochy odstraněním porušeného asfaltového povrchu, náhradou za jiný materiál (asfalt, beton, apod.), úprava vzrostlých stromů (některé začínají mít hnilobu a lámou se větve), úprava travnatých ploch, umístění laviček za účelem vybudování odpočinkové zóny.

900 000,- Kč

Návrh č. 11 Revitalizace pozemku zadní části domu Jažlovická 1323 - pískoviště

error0