Autor: Alžběta Vřetenová

Zeleň a záhony místo mrtvé betonové plochy? Komunitní zahrady jsou trendem. Boří bariéry mezi sousedy i generacemi. Rádi byste si zkusili vypěstovat vlastní bylinky, nebo se vám jen líbí nápad ozeleňení mrtvé betonové plochy? Podpořte návrh komunitní zahrady.

Dle návrhu je záměr na pozemku parc. č. 397/323 v k. ú. Chodov, na kterém plánuje Magistrát hl. města Prahy vybudovat dopravní hřiště.

Realizace návrhu tedy není v souladu s plánovaným záměrem Magistrátu hlavního města Prahy.

Návrh č. 12 Komunitní zahrada Klírova

error0