Autor: Pavla Kačenová

Projekt chce využitím propagačních cest lidem do paměti vpisovat, že mít psa není pouze právo. Děti budou od mala vnímat, že uklízet exkrementy je povinnost a v životě ji pak budou brát jako samozřejmost. Vraťme dětem i dospělým možnost opět si na trávnících hrát a aktivně je využívat. 

Obsahem návrhu je proto realizace nástrojů, které budou mj. kontinuálně upozorňovat vlastníky psů na jejich povinnosti z této držby vyplývající:

  1. malé cedule znázorňující povinnost uklízet např. formou piktogramů (obrázek + nápis) na trávníky u všech školek a škol + na informační tabule stezky v Milíčovském lese (frekventovaná cesta na procházky s kočárky a malými dětmi) + na tabule „přírodní památka“ u mokřadů
  • nápis např.: Zde není psí záchod, Hrají si tu děti, Uklízet je povinnost
  1. velké informační tabule o povinnostech pejskařů (právní předpisy) se psím pisoárem ve spodní části
  • v Central parku 3x (u kostela, u metra Opatov, uprostřed), v parku mezi vstupem do Milíčáku a ul. Novomeského, další vybrané parky P11
  1. informační tabule na vybraných lavičkách (autobusové zastávky, parky)
  2. nové stojany na sáčky na psí exkrementy – park u vstupu do Milíčáku a další vybrané parky, kolem hřišť, školek a škol
  3. inzerát do časopisu Klíč (cca ¼ strany) o povinnostech předplacený na 1 rok
  4. reklamní plocha na nástupišti metra Háje, Opatov, Chodov, Roztyly – pronájem na 1 rok

 

200 000,- Kč

Návrh č. 13 Jižní Město - po pejscích čisto!