Autor: Ing. Ladislav Kos

Přeměna pozemku z parkoviště na zelenou plochu s květinovým záhonem, který by zpříjemňoval cestu ke stanici metra.

Čekáme na schválení návrhu úpravy autorem. Úprava spočívá v dočasném umístění květinového pruhu podél chodníku.

Návrh není realizovatelný v původním znění. Autor nesouhlasí s úpravami návrhu, které navrhla pracovní skupina projektu Spolu za lepší 11. Návrh je tedy označen za nerealizovatelný. Dle návrhu je záměr na pozemku parc.č. 1210/113 v k.ú. Háje, kde se tč. nachází parkoviště. Návrh by se mohl realizovat částečně, a to pásem květin mezi jižním chodníkem ulice Opatovská a hranou plochy parkoviště do doby, než bude mít pozemek určený pro veřejné vybavení své definitivní využití.

Návrh č. 15 Květinový záhon v zeleni místo nevábného parkoviště