Autor: Jan Samek

Návrh se týká prostoru před domy v ulici Hviezdoslavova 523 – 524. Odstranění dlaždic po bývalém klepadle, zatravnění plochy a vysázení stromů dle možností pozemku.

75 000,- Kč

Návrh č. 19 Odstranění dlaždic, zatravnění plochy, vysázení stromů v ul. Hviezdoslavova