Autor: Václav Ladislav

Ve vnitroblocích Jižního Města již dnes existuje poměrně dost dětských hřišť. Podstatně horší je situace s trávením volného času především mládeže, ale i ostatní populace, včetně důchodců. Proto navrhuji v centru sídliště výstavbu rodinného parku. V něm by mohly vzniknout byt tyto atrakce: Venkovní posilovna, labyrinty a prolézačky, hravá naučná stezka, hrací hrad se skluzavkou, dřevěná stezka, stezka rovnováhy, info stezka.

Návrh není realizovatelný v rámci projektu participativního rozpočtu. Centrální park je předmětem záměru na dostavbu západní části parku, akce má platné stavební povolení a toho času je po částech realizována Magistrátem hl. m. Prahy.

Návrh č. 18 Projekt rodinného parku v centru Jižního Města