Autor: Antonín Vintr

Funkční pítko v Centrálním parku, či pítko s jakýmkoliv vodním prvkem, který nedělá velký hluk. Oprava pítka, či přemístění na jiné místo. Pokud by se přemisťovalo, ocenil bych v jeho blízkosti i vodní prvek, který nedělá hluk, ale osvěží okolí a budou jej moct využívat i občané pro osvěžení.

Oprava pítka je předmětem běžné údržby, kterou má na starosti správcovská společnost. Návrh poslouží jako podnět k opravě.

Vodní prvek představuje vysoké náklady na realizaci a následnou údržbu, které jsou nad finanční možnosti participativního rozpočtu.

Návrh č. 20 Pítko a nehlučný vodní prvek v Centrálním parku