Autor: Klára Houbová

Výčet sportů, které lze zařadit do kategorie „mladé akční sporty“, se každým rokem rozšiřuje a oslovuje sportovce napříč generacemi. Ať už jde o skateboarding, BMX, dnes oblíbené koloběžky nebo brusle, jde především o to, aby se děti měli kde potkávat a trávit tak společně čas na čerstvém vzduchu.

Pracovní skupina vyhodnotila návrh jako nerealizovatelný z důvodu vysoké finanční náročnosti, vzhledem k faktu, že před realizací by bylo nutné odstranit dlaždice a upravit povrch, což by finančně přesahovalo možnosti participativního rozpočtu.

Návrh č. 23 Skatepark Jižní Město