Autor: Martina Brennová

Praze 11 zoufale chybí vodní prvky. Letní měsíce jsou pak na sídlišti k nepřežití. Jedná se o instalaci mlhovacích sprch na různá místa Jižního města. V teplých dnech poskytnou hygienické vodní osvěžení a v těch chladnějších mohou sloužit jako multifunkční herní plocha.

Pracovní skupina vyhodnotila tento návrh jako finančně nad možnosti participativního rozpočtu. Příslušným odborům však poslouží jako podnět ke zlepšení života na Jižním Městě.

Návrh č. 25 Mlhoviště - letní osvěžení