Autor: Tomáš Bříza

Doplnění 5 ks pouličních svítidel na pěší cestu mezi stanicí metra Opatov a bytovým domem Zahrady Opatov. V současné době je po setmění zejména pro ženy a děti poněkud obtížné tento úsek beze strachu absolvovat.

Návrh byl zařazen pracovní skupinou jako nerealizovatelný, protože veřejné osvětlení pěší komunikaci spravuje společnost Technologie hl. m. Prahy a. s., které byl předán tento návrh jako podnět k vybudování osvětlení této cesty.

Návrh č. 26 Osvětlení pěší cesty mezi stanicí metra Opatov a Zahradami Opatov

error0