Autor: Tomáš Bříza

Původní znění návrhu se týkalo vysázení aleje stromů podél ulic Machkova, Ženíškova.

Návrh je však umístěn na pozemku, který je hustě protkaný inženýrskými sítěmi. Z tohoto důvodu není možné vysázet stromy. Proto pracovní skupina navrhla na tomto místě květnatou louku, která zpříjemní prostor. Autor s touto úpravou souhlasí.

50 000,- Kč

Návrh č. 27 Vysázení aleje stromů mezi ulicemi Ženíškova a Machkova