Autor: Vladimír Kašparovský

V sousedství dětského hřiště se nachází asfaltová plocha o rozměrech 14m x 21m, na které by mohlo vzniknout dopravní hřiště pro starší děti se semaforem. Dále umístění laviček a stojanů na kola.

Pracovní skupina vyhodnotila návrh jako nerealizovatelný. Úprava prostoru a pořizovací cena kvalifikovaného dopravního hřiště pro větší děti by značně přesáhla finanční možnosti participativního rozpočtu.

Návrh č. 33 Dopravní hřiště pro starší děti u ul. Machkova