Autor návrhu: Ivana Mózerová  

Popis návrhu:

  • V tomto projektu se jednalo odstranění a zatravnění plochy před ZŠ Květnového vítězství 40/60.
  • Tento projekt byl kompletně realizován v říjnu 2018

Před realizací

Průběh realizace

Po realizaci

Návrh č. 47 Vyčištění a zatravnění plochy před vstupem do ZŠ Květnového vítězství 40/64