Autor: Vladimír Kašparovský 

  • Proběhla příprava poptávkového listu s přípravou půdorysného zakreslení prvku s žádostí o možné doplnění předmětného hřiště herní či lezeckou sestavou a houpačkami. Konzultace a příprava zadání s pí Houžvičkovou (nezávislá certifikovaná osoba).
  • Proběhlo poptávkové řízení na dodavatele herních prvků.
  • Odeslána objednávka vítěznému dodavateli firmě.
  • Hřiště bude zrevitalizováno, budou doplněný herní prvky – vahadlová houpačka, 2x pérová houpačka a lanová pyramida.
  • V týdnu od 15. – 18. 4. započne první fáze práce. Před konečnou instalací je nutné u prvku pyramida provést betonáž. Technologická pauza na zrání betonu bude následně 3 – 5 týdnů (dle počasí, typu…). Po bude dokončena instalace všech prvků.

Vizualizace