Autor: Blanka Hrabánková 

  • První část návrhu se nachází na pochozí zóně Háje a týká se opravy a osázení betonových truhlíků novými keři a rostlinami.
  • Druhá část návrhu se nachází na pozemku 1209/42 v k. ú. Háje a zahrnuje odstranění nefunkčního stavebního výtahu, úprava prostoru pod schodištěm, úprava zeleně.

Původní text autorky:

Rozhodla jsem se upravit pozemek v okolí mého bydliště, protože je v zanedbaném stavu. Kolem tohoto místa prochází denně mnoho lidí, kteří se nad tímto úsekem pozastavují. Na tomto místě se zdržují bezdomovci a vykonávají zde svojí potřebu. Bylo by zde potřeba odstranit starý zrezivělý výtah, který roky nikdo nepoužívá. Dále upravit keře o které se nikdo nestará. Celý prostor vyčistit, odstranit odpadky a nápisy od spreyerů, které se nachází na okolních zdech. Na tomto místě se nachází schody, pod nimi jsou staré železné zábrany, jelikož kolem tohoto místa chodí denně mnoho dětí, kteří navštěvují nedalekou školu. Někdy si na tomto místě hrají, hrozí, že by se o plechy mohly poranit. Ráda bych, aby na této parcele došlo k obnovení trávníku a vysazení nových keřů. Myslím si, že by nebylo od věci umístit zde koš, protože se tam vždy nachází mnoho odpadků, takže by ho občané mohli využít a nevyhazovat odpadky po zemi. Schodiště z této parcely navazuje na pochozí zónu, kde se nacházejí velké betonové květináče (záhony). Obyvatelé okolních domů by si přáli tyto betonové záhony osázet. Např. nějakými nízkými jehličnany nebo rostlinami podobného typu.

Původní stav 1. části návrhu – betonové truhlíky na pochozí zóně Háje

Průběh 1. fáze realizace

Dokončení 1. fáze – oprava betonových truhlíků na pochozí zóně Háje a obnova rostlin