Autor: Antonín Vintr

  • Pozemek je ve vlastnictví Magistrátu hl. m. Prahy, proto byla odeslána žádost na správce veřejného osvětlení Technologie hlavního města Prahy k vyjádření o umístění těchto lamp.
  • Technologie hlavního města Prahy vytvořila návrh na umístění tří lamp. Tento návrh zaslala na Magistrát hl. m. Prahy s žádostí o konečném rozhodnutí o umístění.

Před realizací