V první kategorii neinvestičních návrhů obyvatel budou zrealizovány 2 projekty Pítka pro ptactvo – naučná stezka (352 hlasů) a Provoz distribučního místa Potravinové banky (251 hlasů).

Ve druhé kategorii investičních návrhů obyvatel zvítězil se 305 hlasy projekt Bikepark Zbraslav, který přinese nové využití lokality bývalé černé skládky v Borovičkách.

Ve třetí kategorii projektů Městské části, zvítězil projekt Rekonstrukce dětského hřiště v ulici Paškova (301 hlasy).

Celkově hlasovalo 747 hlasujících.