VÍTĚZNÉ NÁVRHY 2017

Venkovní Workout hřiště

Venkovní Workout hřiště

Na Zbraslavi hřiště tohoto typu ještě není. Venkovní workout hřiště slouží k zlepšení fyzické kondice (především cvičení s vlastní váhou), a je vhodné pro jakoukoliv věkovou kategorii. Posilování na venkovních workout hřištích je velmi populární a téměř každé...

Pítko ve Slunečním parku

Pítko ve Slunečním parku

Pro veřejnost, například rodiče s dětmi, kteří tráví volný čas na „Oválu“ by bylo přínosem, kdyby bylo možné načerpat vodu na pití. Zřízení pítka podobně, jako je na Zbraslavském náměstí, klidně i s podstatně kratší dobou toku, pro omezení plýtvání a zamezení...

Eliščina zahrádka

Eliščina zahrádka

Navrhuji komplexní úpravu dvorku státní mateřské školy Eliška, jeho přeměnu v zahradu / hřiště přírodního typu, které bude lépe vyhovovat potřebám dětí. Vznikl by tak prostor, kde se děti můžou cítit jako u babičky na dvorku nebo na zahradě, prostředí příjemné,...

Oprava komunikace v ulici Pod vysílačkou

Oprava komunikace v ulici Pod vysílačkou

Stav ulice Pod vysílačkou je dnes, v roce 2016, ve stavu odpovídajícímu pozdnímu středověku. Navrhuji opravu komunikace, kterou každý den využívá přibližně 25 rodinných domů a další nespočet obyvatel např. při každodenních procházkách se psem. Úvodní část ulice Pod...

Venkovní stoly na ping pong

Venkovní stoly na ping pong

Návrh vytvoří celoroční sportovní zázemí pro rodiny s dětmi a mládež. Stolní tenis by tak mohl být provozován po celý rok a byl zdarma pro každého, kdo by si chtěl zahrát. Děti ze Zbraslavi by nemusely navštěvovat kroužek stolního tenisu kvůli tomu, aby se naučily...

NÁVRHY V HLASOVÁNÍ

Přijdu včas – Zbraslav jako bezpečné místo pro děti!

Přijdu včas – Zbraslav jako bezpečné místo pro děti!

Cílem návrhu je zvýšení bezpečnosti dětí na dětském hřišti umístěním speciálních hodin s tlačítkem rychlé pomoci a odpadkovým košem, umístěných u  vchodu na dětské hřiště Paškova.    Hodiny v sobě integrují více funkcí: zvýšení bezpečnosti dětí, připomínají dětem...

Venkovní Workout hřiště

Venkovní Workout hřiště

Na Zbraslavi hřiště tohoto typu ještě není. Venkovní workout hřiště slouží k zlepšení fyzické kondice (především cvičení s vlastní váhou), a je vhodné pro jakoukoliv věkovou kategorii. Posilování na venkovních workout hřištích je velmi populární a téměř každé...

Nové lavičky u prodejny Albert

Nové lavičky u prodejny Albert

Zkulturnění okolí samoobsluhy Albert odstraněním torz původních laviček a osazením novými, včetně souvisejících úprav bezprostředního okolí. Investice se týká odstranění zbytků původních laviček a osazení novými, včetně související úpravy bezprostředního okolí a...

Pítko ve Slunečním parku

Pítko ve Slunečním parku

Pro veřejnost, například rodiče s dětmi, kteří tráví volný čas na „Oválu“ by bylo přínosem, kdyby bylo možné načerpat vodu na pití. Zřízení pítka podobně, jako je na Zbraslavském náměstí, klidně i s podstatně kratší dobou toku, pro omezení plýtvání a zamezení...

Komunitní kompostér

Komunitní kompostér

V bytových domech na Zbraslavi žije mnoho obyvatel, kteří nemají vlastní zahrádku a mají problém s tříděním bioodpadu. Po vytřídění plastů, skla, papíru, kovů a rostlinných olejů zbývá relativně malý objem zbylého odpadu a z toho většinu tvoří bioodpad, který by bylo...

Eliščina zahrádka

Eliščina zahrádka

Navrhuji komplexní úpravu dvorku státní mateřské školy Eliška, jeho přeměnu v zahradu / hřiště přírodního typu, které bude lépe vyhovovat potřebám dětí. Vznikl by tak prostor, kde se děti můžou cítit jako u babičky na dvorku nebo na zahradě, prostředí příjemné,...

Lokální meteostanice Zbraslav

Lokální meteostanice Zbraslav

Na Zbraslavi není veřejná lokální meteostanice, kde by bylo možné sledovat vývoj lokálního počasí. Zbudování lokální meteostanice s veřejnými aktuálními i historickými daty. Možnost sledování teploty, vlhkosti, množství srážek i například vlhkosti půdy. Ideálně buď...

Plácek žije!

Plácek žije!

Cílem návrhu je oživit nepsané centrum Zaběhlic zejména revitalizací zeleně a městského mobiliáře. V rámci tohoto projektu dojde k opravě chodníku po pravé straně ulice Na Plácku, opravě obrubníků okolo zelených ploch, osazení nové lavičky a oživení celého prostoru...

Obnova historické zvoničky Zbraslav – Baně

Obnova historické zvoničky Zbraslav – Baně

Obnova historické zvoničky v ulici K Vejvoďáku by měla vytvořit ucelenou řadu historické pozůstalosti našich předků, neboť by doplnila na trase již další revitalizované kapličky (jedna menší přímo v ulici K Vejvodáku, druhá, výklenková kaplička Panny Marie z 19....

Oprava komunikace v ulici Pod vysílačkou

Oprava komunikace v ulici Pod vysílačkou

Stav ulice Pod vysílačkou je dnes, v roce 2016, ve stavu odpovídajícímu pozdnímu středověku. Navrhuji opravu komunikace, kterou každý den využívá přibližně 25 rodinných domů a další nespočet obyvatel např. při každodenních procházkách se psem. Úvodní část ulice Pod...

Venkovní stoly na ping pong

Venkovní stoly na ping pong

Návrh vytvoří celoroční sportovní zázemí pro rodiny s dětmi a mládež. Stolní tenis by tak mohl být provozován po celý rok a byl zdarma pro každého, kdo by si chtěl zahrát. Děti ze Zbraslavi by nemusely navštěvovat kroužek stolního tenisu kvůli tomu, aby se naučily...

NEREALIZOVATELNÉ NÁVRHY

Sanace černé skládky v Borovičkách

Sanace černé skládky v Borovičkách

Odstranění černé skládky za účelem zamezení dalšího znečišťování přírodního prostředí a celková revitalizace tohoto území. / Návrh byl stažen navrhovatelem. Celkový charakter plochy je zanedbaný a mohl by být využit k procházkám či jiným venkovním aktivitám. „Než...

Osvětlení přechodů pro chodce

Osvětlení přechodů pro chodce

Navržené osvětlení přechodů výrazně zvýší bezpečnost všech obyvatel Zbraslavi, kteří využívají přechody pro chodce. / Návrh je nerealizovatelný, neboť kvůli nutnosti proběhnutí stavebního řízení byl překročen časový limit. Současný stav je ve většině případů...

Koupání ve Vltavě

Koupání ve Vltavě

Projekt „Koupání ve Vltavě na Zbraslavi“ umísťujeme na levý břeh Vltavy za podchodem ul. U Loděnice. Navrhujeme zlepšení přístupu do řeky schodištěm, vytvoření místa pro odpočinek na dřevěné palubě, a kultivaci zeleně břehů potoka. / Návrh je nerealizovatelný, neboť...

Odstavná plocha – Strnady

Odstavná plocha – Strnady

Odstavná plocha u páteřní komunikace na Strnadech by měla zlepšit průjezdnost v této frekventované části a zabránit i dalšímu praskání asfaltového okraje vozovky. / Návrh je nerealizovatelný, neboť kvůli nutnosti proběhnutí stavebního řízení byl překročen časový...

Osvětlení oválu na Slunečním městě

Osvětlení oválu na Slunečním městě

Prostor oválu na Slunečním městě není za tmy a v noci osvětlen, což vadí jak procházejícím lidem, tak může dávat prostor pro poškozování mobiliáře na hřišti a v parku. / Návrh je nerealizovatelný, neboť kvůli nutnosti proběhnutí stavebního řízení byl překročen časový...

Zastřešení autobusové zastávky Na Drahách

Zastřešení autobusové zastávky Na Drahách

Přístřešek zajistí ochranu osob na zastávce před nepřízní počasí. / Návrh je řešen v rámci samostatné realizace. Cílem návrhu je vybudovat pevný přístřešek obdobně jako byl vybudován na zastávce Pod Zatáčkou a zárověn zrealizovat i vyasfaltovaný přístup na zastávku...