PODAT NÁVRH

 • Co nejpřesnější odůvodnění návrhu, jakou situaci Váš návrh řeší, čím bude přínosný.
 • Popis návrhu, aktivit, prvků, způsobu realizace apod.
 • Cílové skupiny, které budou finální podobu návrhu užívat/pro něž by byla realizace návrhu přínosem.
 • Předpokládané celkové náklady v Kč a to vč. DPH a souvisejících nákladů.
 • Předpokládané/odhadované náklady na projekt položkově.
 • Zde můžete nahrát další materiály, které upřesní Váš návrh. Můžete nám poslat obrázky, skicy, fotografie atp. Prosím vše zabalte do jednoho souboru, který by neměl být větší než 10 Mb
 • IDENTIFIKACE NAVRHOVATELE

  Budeme po Vás chtít několik osobních údajů, abychom s Vámi mohli návrh dále konzultovat.
 • Pokud navrhovatel není občanem MČ Praha - Zbraslav
 •  
 •