VÍTĚZNÉ NÁVRHY 2021

 

Bikepark Zbraslav

Bikepark Zbraslav

Bikepark Zbraslav 1 400 000,- Kč / Tvrdý (investiční) návrh  Cílem projektu je pomoci udělat ze Zbraslavi místo, kde chtějí lidé žít a vychovávat své děti. Jednou z možností jak toho dosáhnout, je vytvořit dostatek příležitostí pro sportování a zábavu, především pro...

Provoz distribučního místa Potravinové banky

Provoz distribučního místa Potravinové banky

Provoz distribučního místa Potravinové banky 25 000,- Kč / Měkké (neinvestiční) návrhy Víme, že i v našem městě a okolí jsou lidé, kteří žijí na hranici chudoby. Iniciativa pomáhat těmto lidem vyšla od Mikuláše Vymětala, faráře Českobratrské církve evangelické, který...

Pítka pro ptactvo – naučná stezka

Pítka pro ptactvo – naučná stezka

Pítka pro ptactvo - naučná stezka 50 000,- Kč / Měkké (neinvestiční) návrhy Projekty Participativního rozpočtu slouží obyvatelům Zbraslavi. A tak tomu je i u tohoto projektu, protože ptáci obyvateli Zbraslavi bezesporu jsou. Krouží ve vzduchu, švitoří v křovích, ladně...

Rekonstrukce dětského hřiště v ulici Paškova

Rekonstrukce dětského hřiště v ulici Paškova

Dětské hřiště Paškova Stávající dětské hřiště je umístěno na pozemku parc.č. 1291 v k.ú. Zbraslav na křižovatce ulic Paškova a Vilímkova, která je oploceno a dále ještě rozděleno na část pro míčové hry a část dětského hřiště s herními prvky. Na dětském hřišti se...

NÁVRHY V HLASOVÁNÍ

1. KATEGORIE: MĚKKÉ NEINVESTIČNÍ NÁVRHY OBYVATEL

 

Provoz distribučního místa Potravinové banky

Provoz distribučního místa Potravinové banky

Provoz distribučního místa Potravinové banky 25 000,- Kč / Měkké (neinvestiční) návrhy Víme, že i v našem městě a okolí jsou lidé, kteří žijí na hranici chudoby. Iniciativa pomáhat těmto lidem vyšla od Mikuláše Vymětala, faráře Českobratrské církve evangelické, který...

Pítka pro ptactvo – naučná stezka

Pítka pro ptactvo – naučná stezka

Pítka pro ptactvo - naučná stezka 50 000,- Kč / Měkké (neinvestiční) návrhy Projekty Participativního rozpočtu slouží obyvatelům Zbraslavi. A tak tomu je i u tohoto projektu, protože ptáci obyvateli Zbraslavi bezesporu jsou. Krouží ve vzduchu, švitoří v křovích, ladně...

Čtením to tu žije!

Čtením to tu žije!

ČTENÍM TO TU ŽIJE 50 000,- Kč / Měkké (neinvestiční) návrhy Cílem projektu je zvýšit motivaci dětí číst. Chceme dětem na prvním stupni ZŠ přiblížit čtení jako jedinečnou zábavu, která jim přirozeně vnáší do života důležité poznatky a rozvíjí řadu celoživotních vztahů...

2. KATEGORIE: TVRDÉ INVESTIČNÍ NÁVRHY OBYVATEL

Výměna jevištního osvětlení v Divadle Jana Kašky

Výměna jevištního osvětlení v Divadle Jana Kašky

Výměna jevištního osvětlení v Divadle Jana Kašky 1 003 265,- Kč / Tvrdý (investiční) návrh  Předmětem návrhu je realizace výměny jevištního osvětlení, a to náhrada stávajících žárovkových reflektorů za moderní LED reflektory. Stávající reflektory jsou v divadle...

Bikepark Zbraslav

Bikepark Zbraslav

Bikepark Zbraslav 1 400 000,- Kč / Tvrdý (investiční) návrh  Cílem projektu je pomoci udělat ze Zbraslavi místo, kde chtějí lidé žít a vychovávat své děti. Jednou z možností jak toho dosáhnout, je vytvořit dostatek příležitostí pro sportování a zábavu, především pro...

Zbraslavský divadelní amfiteátr

Zbraslavský divadelní amfiteátr

Zbraslavský divadelní amfiteátr 1 400 000,- Kč / Tvrdý (investiční) návrh  Zbraslav nemá pro účely venkovních divadelních představení, koncertů či promítání vhodné místo. Divadelní festival organizovaný v roce 2020 ukázal zájem občanů Zbraslavi o divadelní představení...

3. KATEGORIE: TVRDÉ INVESTIČNÍ NÁVRHY MĚSTSKÉ ČÁSTI

Úprava prostranství – oáza klidu

Úprava prostranství – oáza klidu

Úprava prostranství – oáza klidu V participativním rozpočtu pro rok 2019 se stal z jedním z vítězných návrhů projekt „Oáza klidu s ovocnými stromy“. Jeho cílem bylo vytvoření místa klidu a odpočinku při cestě ze školy i školky, na nákup, procházce i jiné příležitosti...

Rekonstrukce dětského hřiště v ulici Paškova

Rekonstrukce dětského hřiště v ulici Paškova

Dětské hřiště Paškova Stávající dětské hřiště je umístěno na pozemku parc.č. 1291 v k.ú. Zbraslav na křižovatce ulic Paškova a Vilímkova, která je oploceno a dále ještě rozděleno na část pro míčové hry a část dětského hřiště s herními prvky. Na dětském hřišti se...

NEREALIZOVATELNÉ NÁVRHY

 • Ve šlépějích zbraslavských osobností

Návrh spočíval ve vytvoření interaktivních vzdělávacích dramatických programů (tzv. dílen) „na klíč“ pro 6.-9. třídy 2. stupně zbraslavské ZŠ vycházející ze životních peripetií konkrétní osobnosti spjaté se Zbraslaví.  Příjemcem tohoto návrhu jsou žáci ZŠ v rámci výuky a z hlediska školy není možné zaručit, že by se podařilo tyto dílny do výuky zařadit a projekt zrealizovat.

NEPŘIJATÉ NÁVRHY

 • Chodník v úseku mezi zastávkami autobusu Kostrounek – Peluněk
  Návrh projektu není na pozemcích MČ Praha-Zbraslav, MČ není správcem této komunikace. Stavba tohoto chodníku je ale již projekčně připravena a bude realizována vlastníkem komunikace – Hlavním městem Prahou.

 

 • Osvětlení přechodu pro chodce – El. Přemyslovny
  Návrh projektu není na pozemcích MČ Praha-Zbraslav, MČ není správcem této komunikace. Požadavek na přisvětlení tohoto přechodu pro chodce byl Městskou částí již ale v minulosti podán do programu BESIP Ministerstva dopravy ČR.
  Zde je bohužel stále evidován jako požadavek k realizaci.

 

 • DDM na Zbraslavi
  Návrh nesplnil formální náležitosti podání.