PRAVIDLA

Schválené Zásady Participativního rozpočtu MČ Praha – Zbraslav pro rok 2021 a metodika projektu ke stažení ZDE.

POSTUP

Postup jak návrh podat naleznete ZDE.

OBLAST

Návrhy mohou občané podávat ve dvou kategoriích, o kterých bude hlasováno zvlášť. 

 • a) Investiční projekty – tzv. „tvrdé“ projekty
  Vhodné jsou zjm. návrhy na úpravy či instalace prvků ve veřejném prostoru, zkvalitnění životního prostředí apod. Z povahy participativního rozpočtu nejsou vhodné návrhy na stavební úpravy, opravy komunikací, veřejného osvětlení apod.
 • b) Neinvestiční projekty – tzv. „měkké“ projekty,
  Měkkým projektem se rozumí návrh směřující např. do sociálních služeb, osvěty a vzdělávání, kultury či do rozvoje lidských zdrojů, volnočasové aktivity, sousedská setkávání a podobně.

CENA

Návrh nesmí překročit daný finanční rozpočet.
Celkový objemu financí alokovaných na participativní rozpočet pro rok 2021 je 1.500.000,- Kč vč. DPH.

 • a) Investiční projekty – tzv. „tvrdé“ projekty
  Náklady odhadované pro realizaci projektu navrženého občany se musí pohybovat mezi 1.000.000,- a 1.400.000,- Kč vč. DPH a to včetně nákladů projektové dokumentace.
 • b) Neinvestiční projekty – tzv. „měkké“ projekty,
  Náklady odhadované pro realizaci nesmí přesáhnout limit 50 000,- vč. DPH.

MAJETKOPRÁVNÍ VAZBA

Návrh musí být realizován na území Městské části Prahy – Zbraslav.
Jedná-li se o technickou realizaci či úpravu prostor, musí být návrh umístěn buď přímo na pozemcích Městské části Prahy – Zbraslav (interaktivní mapu k nahlížení do katastru nemovitostí naleznete např. ZDE) nebo musí být zajištěn předběžný souhlas majitele pozemku.

PROVEDITELNOST

Návrh musí obsahovat podklady/informace pro posouzení možnosti realizace návrhu.
Návrh musí být zpracovaný v písemné podobě. Součástí musí být zejména položkový návrh rozpočtu a přesná lokalizace (č. parcely vedené v katastru nemovitostí) a prostorové požadavky na realizaci, příp. fotodokumentace stávajícího stavu, vhodnou (nikoliv povinnou) součástí jsou pak grafické poklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.).

DÉLKA REALIZACE

Projekt musí být realizovatelný do 31. 12. 2022.

VYUŽITELNOST PRO ŠIRŠÍ VEŘEJNOST

Návrh musí být podpořen alespoň 15 podpisy obyvatel městské části Praha – Zbraslav starších 15 let.

HLASOVÁNÍ

Hlasování proběhne v červenci 2021 on-line na těchto webových stránkách.
Hlasovat bude možné také s dopomocí úředníků na podatelně nebo v knihovně (hlasující musí mít s sebou mobilní telefon pro zaslání unikátní ověřovací SMS).

Hlasování bude letos probíhat souběžně ve 3 kategoriích:

 • a) Investiční projekty obyvatel – realizován bude 1 „tvrdý“ projekt
 • b) Neinvestiční projekty obyvatel – realizovány budou 2  „měkké“ projekty
 • c) Investiční projekty navržené MČ – realizován bude 1 projekt. Obyvatelé budou letos moci rozhodnout také o tom, který z několika investičních projektů připravených městskou částí má být realizován v tomto roce.