PRAVIDLA

OBLAST

Návrhy se budou podávat a realizovat ve dvou kategoriích, o kterých bude hlasováno zvlášť. Realizován bude a) 1 „tvrdý“ a b) 2 „měkké“ projekty.
Vhodné jsou zjm. Návrhy na úpravy či instalace prvků ve veřejném prostoru, zkvalitnění životního prostředí, sousedská setkání, vzdělávání, volnočasové aktivity a podobně. Z důvodu časové náročnosti nejsou vhodné návrhy na stavební úpravy, opravy komunikací, veřejného osvětlení apod.

CENA

Návrh nesmí překročit daný finanční rozpočet.
Celkový objemu financí alokovaných na participativní rozpočet pro rok 2021 je 1.500.000,- Kč vč. DPH.

  • a) Investiční projekty – tzv. „tvrdé“ projekty
    Náklady odhadované pro realizaci projektu navrženého občany se musí pohybovat mezi 1.000.000,- a 1.400.000,- Kč vč. DPH a to včetně nákladů projektové dokumentace.
  • b) Neinvestiční projekty – tzv. „měkké“ projekty,
    Měkkým projektem se rozumí návrh směřující např. do sociálních služeb, osvěty a vzdělávání, do rozvoje lidských zdrojů apod.
    Náklady odhadované pro realizaci nesmí přesáhnout limit 50 000,- vč. DPH.

MAJETKOPRÁVNÍ VAZBA

Návrh musí být realizován na území Městské části Prahy – Zbraslav.
Jedná-li se o technickou realizaci či úpravu prostor, musí být návrh umístěn buď přímo na pozemcích Městské části Prahy – Zbraslav (interaktivní mapu k nahlížení do katastru nemovitostí naleznete např. ZDE) nebo musí být zajištěn předběžný souhlas majitele pozemku.

PROVEDITELNOST

Návrh musí obsahovat podklady/informace pro posouzení možnosti realizace návrhu.
Návrh musí být zpracovaný v písemné podobě. Součástí musí být zejména položkový návrh rozpočtu a přesná lokalizace a prostorové požadavky na realizaci, příp. fotodokumentace stávajícího stavu, vhodnou (nikoliv povinnou) součástí jsou pak grafické poklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.).

DÉLKA REALIZACE

Projekt musí být realizovatelný do 31. 12. 2022.

VYUŽITELNOST PRO ŠIRŠÍ VEŘEJNOST

Návrh musí být podpořen alespoň 15 podpisy obyvatel městské části Praha – Zbraslav starších 15 let.