PRAVIDLA

OBLAST

Povaha uplatnění alokovaných finančních prostředků není omezena.
Vhodné jsou zjm. Návrhy na úpravy či instalace prvků ve veřejném prostoru, zkvalitnění životního prostředí, sousedská setkání, vzdělávání, volnočasové aktivity a podobně. Z důvodu časové náročnosti nejsou vhodné návrhy na stavební úpravy, opravy komunikací, veřejného osvětlení apod.

CENA

Návrh nesmí překročit daný finanční rozpočet.
Schválený limit je max. 25 % z celkového objemu financí alokovaných na participativní rozpočet (pro rok 2018 je to 1.000.000,- Kč). Náklady na 1 projekt tak nesmí přesáhnout 250.000,- Kč a to včetně DPH a nákladů souvisejících s realizací (např. náklady na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat a pod.).

MAJETKOPRÁVNÍ VAZBA

Návrh musí být realizován na území Městské části Prahy – Zbraslav.
Jedná-li se o technickou realizaci či úpravu prostor, musí být návrh umístěn buď přímo na pozemcích Městské části Prahy – Zbraslav (zde majetkoprávní mapa území MČ Prahy – Zbraslav, na které jsou žlutě vyznačeny plochy v majetku města) nebo musí být zajištěn předběžný souhlas majitele pozemku.

PROVEDITELNOST

Návrh musí obsahovat podklady/informace pro posouzení možnosti realizace návrhu.
Návrh musí být zpracovaný v písemné podobě. Součástí musí být zejména položkový návrh rozpočtu a přesná lokalizace a prostorové požadavky na realizaci, příp. fotodokumentace stávajícího stavu, vhodnou (nikoliv povinnou) součástí jsou pak grafické poklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.).

DÉLKA REALIZACE

Projekt musí být realizovatelný do konce roku 2018.

VYUŽITELNOST PRO ŠIRŠÍ VEŘEJNOST

Návrh musí být podpořen alespoň 15 podpisy obyvatel městské části Praha – Zbraslav starších 15 let. Tiskopis (příloha Návrhu č 1) ke stažení zde.